Мой кабинет

Сертификация - это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификат удостоверяет, что работы, услуги или иные объекты соответствуют техническим регламентам, стандартам, условиям договоров, содействует приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг, а также повышению конкурентоспособности работ, услуг на российском и международном рынках. В Законе определена ответственность за нарушение требований технических регламентов.

                 Публичный договор


1.Загальні положення

1.1. Дана оферта, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією необмеженому колу потенційних покупців укласти із Продавцем договір купівлі-продажу товарів (далі по тексту - «договір») дистанційним способом, тобто через веб-сайт: https://shoozi-bench.com.ua.

1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При оформленні замовлення на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua Покупець висловлює повну згоду з усіма положеннями даного договору.

1.3. Покупець переглядає і завантажує матеріали з веб-сайту: https://shoozi-bench.com.ua тільки для особистого некомерційного використання. Не дозволяється змінювати матеріали цього веб-сайту, а також відтворювати, виставляти на загальний огляд, демонструвати, поширювати або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей.
1.4. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua, на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. Веб-сайт: https://shoozi-bench.com.ua та матеріали розміщенні на ньому є об’єктами авторського права і будь-яке їхнє несанкціоноване використання може спричинити порушення законодавства, що регулює захист прав інтелектуальної власності.


2. Визначення термінів

2.1. Публічний договір – публічна пропозиція Продавця, яка розміщена на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua, адресована невизначеному колу осіб з метою укладання договору купівлі-продажу товару в порядку та умовах, визначених даним договором.
2.2. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання товару, інформацію про який розміщено на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua, шляхом оформлення замовлення.

2.3. Замовлення – належним чином оформлена та розміщена на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua заявка Покупця, яка адресується Продавцю на купівлю та доставку товару за вказаною Покупцем адресою.
2.4. Товар - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua розміщена пропозиція Продавця.
2.5. Продавець – Фізична особа-підприємець Шендриков Микола Валерійович  або будь-яка інша юридична особа чи фізична особа-підприємець, зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України, які є власниками чи розповсюджувачами товару за допомогою веб-сайту: https://shoozi-bench.com.ua та мають намір його продати.
2.6. Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали веб-сайт: https://shoozi-bench.com.ua та мають намір придбати той чи інший товар.

2.7. Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

2.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

А) він взагалі не може бути усунутий;
Б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
В) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

2.9. Усі інші поняття та терміни, що використовуються у цьому договорі вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством України. 


3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, передати у власність Покупця товар на підставі замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці веб-сайту: https://shoozi-bench.com.ua, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, отримати товар і сплатити за нього грошові кошти.
3.2. Фотографії товару можуть дещо відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару, з огляду на особливості передачі кольорів та відтінків різних пристроїв, за допомогою яких проглядається веб-сайт: https://shoozi-bench.com.ua.


4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці веб-сайту: https://shoozi-bench.com.ua, шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «купити», або зробивши замовлення за електронною поштою, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів веб-сайту: https://shoozi-bench.com.ua.
4.2. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв'язуватися консультант інтернет-магазину, який уточнює деталі Замовлення, погоджує дату і час доставки. Підтвердження замовлення може відбуватися і без дзвінка консультанта, за допомогою електронного листа або повідомлення на мобільний номер.

4.3. Строк формування замовлення до 3 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
4.4. У разі відсутності замовлених Покупцем товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний товар із замовлення/анулювати замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом телефонного дзвінка або направленням відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при оформленні замовлення, або іншим способом.

4.5. За умови відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.6. Покупець також має право замовити товар, якого немає в наявності, за умови погодження з Продавцем такої можливості  та строків доставки у телефонному режимі.


5. Ціна та порядок розрахунків

5.1. Ціна кожного окремого товару визначається Продавцем і вказується на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в замовлення товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, яка вказується на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua при оформленні замовлення в момент його розміщення.
5.4.3. іншим способом, що запропонований на веб-сайті:
https://shoozi-bench.com.ua.

5.5. Комісія, що стягується фінансовою установою за перерахування грошових коштів сплачується Покупцем самостійно та не є складовою вартості товару, якщо інше не зазначено на веб-сайті:
https://shoozi-bench.com.ua.

5.6. Вартість послуг з доставки товарів, що надаються транспортними організаціями, не є складовою вартості товару та сплачується Покупцем окремо, якщо інше не зазначено на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua.


6. Умови доставки товару

6.1. Доставка товару Покупцю може здійснюватися із залученням транспортних організацій, в тому числі, але не виключно: «Нова пошта», «Укрпошта», а також іншими способами, зазначеними на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua.
6.2. При доставці товарів за допомогою служб доставки Покупець у повному обсязі погоджується з правилами перевезення вантажів транспортними організаціями.

6.3. У разі наявності замовленого товару Продавець відправляє замовлений товар не пізніше 3 робочих днів з моменту здійснення оплати Покупцем, або у інший строк вказаний на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua. Продавець не несе відповідальності за порушення термінів доставки, якщо протягом 3 робочих днів з моменту отримання коштів від Покупця, передав товар компанії-перевізнику (транспортній організації) для доставки Покупцю.

6.4. У разі відсутності у наявності замовленого товару Продавець відправляє замовлений товар у строки, які погоджені з Покупцем у порядку, передбаченому п. 4.6. цього договору.

6.5. Факт отримання товару та відсутність претензій по якості, кількості та/або комплектності товару, який доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфіки цього товару і в належному стані і якості.

6.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання товару з необґрунтованих причин, при доставці кур’єром компанії-перевізника, товар повертається Продавцю. Оплата за послуги компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за товар.

6.7. Повернення товару Покупцем здійснюється за його рахунок. 


7. Умови повернення товару

7.1. Обмін товару належної якості проводиться протягом 3 (трьох) днів, не враховуючи дня купівлі, якщо дотримані такі умови: - товар не був у вжитку і не має механічних пошкоджень, слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, немає слідів потрапляння рідини у виріб або на упаковку, документацію; - товарний вигляд збережений – тобто залишилися всі ярлики, наклейки та інші частини товару в незмінному вигляді, товар повністю укомплектований, запакований; - присутні всі документи на товар (інструкції, гарантійний талон, товарний чек), збережені всі ярлики і заводське маркування.

7.2. При отриманні товару на складі транспортної організації, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

7.3. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків (механічних пошкоджень, не повнота комплектності та інше), Покупець зобов’язаний зафіксувати його у заяві на повернення, наданій разом з товарним чеком, або у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку товару або представником Продавця в момент передачі товару Покупцю. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

7.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

7.5. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


8. Гарантійні умови

8.1. У разі виявлення недоліків придбаного товару протягом гарантійного терміну гарантується їх безоплатне усунення, у разі виявлення істотних недоліків – повернення або заміна товарів.

8.2. Гарантія не розповсюджується у разі виявлення недоліків на уцінений товар.

8.3. Звернення з питань гарантії розглядаються при дотриманні нижченаведених умов: а) продукція в належному вигляді (чиста, суха, без сторонніх запахів) і в оригінальній упаковці; б) наявний розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі даного товару; в) документ, що посвідчує особу (паспорт).

8.4. При закінченні гарантійного терміну звернення щодо недоліків не розглядаються.


9. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним в Україні законодавством.

9.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію товару.

9.3. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням сторонами цього договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. У спорах щодо стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
 9.4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у судовому порядку.


10. Інші умови договору

10.1. Покупець підтверджує, що ознайомлений з розділами веб-сайту «Доставка» і «Оплата», погоджується з ними і розуміє їх у повній мірі. Продавець залишає за собою право змінити термін доставки замовлення з наступним повідомленням Покупця.

10.2. Договір вступає в силу з моменту акцептування даного договору покупцем і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення строку дії договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної передачі товару транспортній організації. У випадку попередньої оплати замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов договору та у випадках, передбачених чинним в України законодавством.

10.4. Договір може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція договору вступає в силу з моменту її публікації на веб-сайті: https://shoozi-bench.com.ua, після чого всі зміни вважаються доведеними до відома Покупця.

Файл: